ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Καλλιπόλεως 3

Τ.Κ. 1055, Λευκωσία Κύπρος

Γραφείο 403, κτίριο GEO GAS Tower

Τηλ.: +357 22003066

Email: info@pelmycyprusmedical.com